Modlitba za farnosť

Pane, prosíme Ťa, ochraňuj našu farnosť. Posilni nás všetkých vo viere tak, aby sme mohli nažívať v láske medzi sebou. Prosíme Ťa o nádej pre všetkých členov našej farnosti, aby prežívaním sviatosti nachádzali pravé šťastie a vnútorný pokoj. Daj nám odvahu, aby sme svojou službou prispievali k jednote a k aktívnemu prežívaniu viery. Amen