BBSJ

Dátum Meno Dátum Meno
1 1.1 – 9.1 Škrabanová Jolana  22 9.7 – 17.7 Pršová Anna
2 10.1 – 17.1 Siklienka Ján 23 18.7 – 26.7 Hrdá Alena
3 18.1. – 26.1 Haragová Jarmila 24 27.7 – 4.8 Kluvancová  Simona
4 27.1 – 4.2 Pišojová Kristína 25 5.8 -13.8 Andrisová Helena
5 5.2 – 14.2 Šovcová Anna 26 14.8 – 22.8 Kršiaková Irena
6 15.2 – 23.2 Balaščaková Mária 27 23.8 31.8 Škrabanová Ľubica
7 24.2 – 4.3 Gogová Melika 28 1.9 -9.9 Benadiková Anna
8 5.3 – 13.3 Škripová Marta 29 10.9 – 18.9 Štecová Anna
9 14.3 – 22.3 Humajová Marta 30 19.9 – 27.9 Kršiaková Viktória
10 23.3 – 31.3 Mazánová Antónia 31 28.9 – 6.10 Talajková Mária
11 1.4 – 9.4 Mazánová Anna 32 7.10 – 15.10 Lihocká Anna
12 10.4 – 18.4 Hogajová Maria 33 16.10 – 24.10 Peniaška Stanislav
13 19.4 – 27.4 Gabajová Marta 34 25.10 – 2.11 Benadiková Veronika
14 28.4 – 6.5 Škríp Jan 35 3.11 – 11.11 Peniašková Petra
15 7.5 – 15.5 Beňadik Miroslav 36 12.11 -20.11 Sedlačková Alžbeta
16 16.5 -24.5 Kuchár Štefan 37 21.11 -29.11 Cabanová Tatiana
17 25.5 – 2.6 Kuchárová  Marta 38 30.11 – 8.12 Kršiaková Anna 337
18 3.6 – 11.6 Plachá Oľga 39 9.12 – 17.12 Škripová Irena
19 12.6 -20.6 Kršiak Štefan  40 18.12 – 26.12 Račková Mária
20 21.6 – 29.6 Kršiaková Anna  41 27.12 – 4.1 Škrípová Margita
21 30.6 Bartová Drahomíra 42 5.1 -13.1 Tonhajzerová Anna