Ružencové bratstvo

Členmi RB sa veriaci stávajú na základe slobodného rozhodnutia a tým sa zaväzujú prijať na seba všetky práva a povinnosti vyplývajúce z členstva.

Ružencové bratstvo pozostáva z členov:

– Živého ruženca
– Svätého ruženca
– Večného ruženca

Členovia Živého ruženca tvoria skupinu dvadsiatich členov, tzv. ružu. Horliteľ ruže (matka ruže) je zodpovedný za rozdeľovanie a výmenu tajomstiev.

Záväzky člena živého ruženca:

Pomodliť sa každý deň jeden desiatok posvätného ruženca s úmyslom za obrátenie hriešnikov, za živých a zosnulých členov RB, rehoľu dominikánov a miestnu farnosť. K týmto úmyslom je možné pridať aj ďalšie.

Jedenkrát v mesiaci sa stretnú na spoločnej modlitbe posvätného ruženca s ostatnými členmi živého ruženca, kde si vymenia ružencové tajomstvá.

V našej farnosti funguje 10 ruží a horliteľkami týchto ruží sú :

1.Talajková Mária
2.Kršiaková Anna
3.Pršová Anna
4.Beňadiková Jana
5.Štefunková Marianna
6.Andrisová Helena
7.Pišojová Kristína
8.Kútna Eva
9.Miništranti
10. Rudnianska Lehota