Rok 2012

Jasličková pobožnosť Nitrianske Rudno:

Zostrih polnočnej svätej omše: