Rok 2013

Chrámový spevácky zbor Fraňa Madvu – vystúpenie v Bratislave:

Jasličková pobožnosť Nitrianske Rudno:

Jasličková pobožnosť Rudnianska Lehota:

Mikuláš: