Chrámový spevácky zbor Fraňa Madvu

O ZBORE   ZAKLADATEĽ ZBORU   DIRIGENT   ČLENOVIA ZBORU   VÝBOR ZBORU  FOTOGALÉRIA   VIDEOGALÉRIA

PD_0_File_006 – kópia

O zbore

Chrámový spevácky zbor Fraňa Madvu založil v roku 1990 správca farnosti Nitrianske Rudno veľadôstojný pán dekan Bohuslav Mošať, profesor hudby. Svoje meno si zvolil na počesť kňaza a „divotvorného“ lekára Fraňa Madvu, ktorý v Nitrianskom Rudne pôsobil v 19. storočí. Pán dekan Bohuslav Mošať viedol zbor do roku 1993. Po ňom sa dirigentkou a hlasovou pedagogičkou stala  pani Jana Svitková.

 

Okrem pravidelného vystupovania v kostole sv. Andreja Svorada a Benedikta v Nitrianskom Rudne a v mnohých iných kostoloch v mestách a obciach v okrese Prievidza, sa zbor počas svojho pôsobenia predstavil na národnej púti v Šaštíne, Rajeckej Lesnej a v Modranke pri Trnave. Vystúpil na festivaloch v Námestove, vo Zvolene, v Novom Meste nad Váhom, v Hornom Sŕní a v Prievidzi. Niekoľkokrát bol pozvaný doprevádzať kňažské a diakonské diecézne vysviacky v Nitre a v Žiline. Z ďalších miest alebo obcí spomeňme Bratislavu, Sedliacku Dubovú, Nižnú, Kolárovice, Beňadovo, Kuklov, Prašice…

 

Zbor dvakrát navštívil Taliansko, a to v rokoch 2006 a 2010, a mal možnosť si zaspievať v Bazilike sv. Františka v Assisi, v katedrále v Orviete, v Bazilike Chiesa della Casa Santa v  Lorete  a vo viacerých významných bazilikách v Ríme- v Bazilike sv. Petra, v Bazilike sv. Jána v Lateráne, v Bazilike sv. Pavla za hradbami a v Bazilike Santa Maria Maggiore.

Nezabudnuteľnou ostane generálna audiencia vo Vatikáne v aule Pavla VI. s pápežom Benediktom XVI. z 15. septembra 2010, kde Svätý otec pozdravil náš zbor po slovensky.

 

Z ďalších zahraničných výletov a ciest, na ktorých mal zbor možnosť vystúpiť a spievať,  spomeňme Viedeň a Salzburg v Rakúsku, Zalavár v Maďarsku (nachádza sa tam archeologické nálezisko letného sídla kniežaťa Pribinu- Blatnohrad), české mestá Prahu, Karlštejn, Lednice, Telč, České Budejovice, Český Krumlov a Nové Hrady.

Chrámový spevácky zbor Fraňa Madvu tvoria ľudia rôznych vekových skupín, ktorých spája láska k hudbe a k zborovému spevu. Pochádzajú nielen z obce Nitrianske Rudno, ale aj z Diviackej Novej Vsi, Prievidze a Liešťan.

 

Všemohúci Bože, na príhovor Panny Márie udeľ nám svoje požehnanie, aby náš spev bol Tebe na slávu, nám slúžil ku spáse a ľuďom na pozdvihnutie ducha.